1. Obowiązkiem studenta jest zarejestrowanie się w USOSweb na warunkowo zaliczany przedmiot.
  2. W przypadku gdy warunkiem dopuszczenia do egzaminu z warunkowo zaliczanego przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń, w  dniu egzaminu student ma obowiązek przedstawienia wydruku z USOSweb z oceną z ćwiczeń. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny z niedopuszczeniem studenta do egzaminu.

Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia nowej strony informacyjnej Instytutu w serwisie Facebook

 
 

 

IMUW

 

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

 

Polmic

 

Erasmusplus

 

MOST

 

 

Instytut Muzykologii UW © 2012. All Rights Reserved.