1. Obowiązkiem studenta jest zarejestrowanie się w USOSweb na warunkowo zaliczany przedmiot.
  2. W przypadku gdy warunkiem dopuszczenia do egzaminu z warunkowo zaliczanego przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń, w  dniu egzaminu student ma obowiązek przedstawienia wydruku z USOSweb z oceną z ćwiczeń. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny z niedopuszczeniem studenta do egzaminu.

Instytut Muzykologii UW © 2012. All Rights Reserved.