Miło nam poinformować, że nasza doktorantka,mgr Anastasiya Niakrasava,zajęła pierwsze miejsce w kategorii studiów doktoranckich w konkursie na najlepszych studentów zagranicznych w Polsce INTERSTUDENT 2017.

czytaj więcej

Miło nam poinformować, że Dyrekcja Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie wyraziła zgodę na udzielenie 75% zniżek na bilety studentom muzykologii ze wszystkich ośrodków akademickich w kraju.

dotyczący mechanizmu podpięć przedmiotów w USOSweb do pobrania tutaj

ustalonymi na posiedzeniu 22 października 2014 r. dostępny jest w zakładce Studia.

  1. Obowiązkiem studenta jest zarejestrowanie się w USOSweb na warunkowo zaliczany przedmiot.
  2. W przypadku gdy warunkiem dopuszczenia do egzaminu z warunkowo zaliczanego przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń, w  dniu egzaminu student ma obowiązek przedstawienia wydruku z USOSweb z oceną z ćwiczeń. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny z niedopuszczeniem studenta do egzaminu.

Do pobrania procedura i wniosek dotyczące uprawnienia do kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat w kolejnym roku studiów na drugim kierunku.

Instytut Muzykologii UW © 2012. All Rights Reserved.