najbliższe dyżury odbędzie:

23 sierpnia (czwartek) w godz. 13.30-14.30
11 września (wtorek) w godz. 13.30-14.30
13 września (czwartek) w godz. 13.30-14.30

Termin egzaminu poprawkowego z Historii muzyki XX i XXI wieku oraz zaliczenia konwersatorium poświęconego muzyce kameralnej W. Lutosławskiego: 11 września w godz. 11.00-13.00 w gabinecie dyrektora.

Szanowni Państwo,

w tym roku zainteresowani stypendium ministra studenci i doktoranci będą wypełniać i rejestrować wnioski w USOSweb, a następnie wygenerowane z systemu, wydrukowane i podpisane dokumenty (wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia) składać do kierowników jednostek. 

W nieprzekraczalnym terminie do 5 października* 2018 r. należało będzie przekazać do BSD:
  • wyłącznie pozytywnie zaopiniowane przez radę i podpisane przez przewodniczącego rady wnioski (bez dokumentów potwierdzających osiągnięcia);
  • oraz kopię uchwały rady jednostki (lub protokół do uchwał) zawierającą informacje czyje (z imienia i nazwiska) wnioski zaopiniowano pozytywnie, a czyje negatywnie.
* Jeśli rada jednostki, podczas której będą opiniowane wnioski, miałaby odbyć się po 5 października 2018 r., należy skontaktować się z właściwym biurem i uzgodnić termin przekazania wniosków.
 
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o określenie terminów składania wniosków w jednostkach. Ustalając terminy należy oczywiście wziąć pod uwagę wrześniowe terminy posiedzeń rad jednostek i termin przekazania wniosków do biur. Terminy prosimy ustalić i wpisać do formularza do poniedziałku 16 lipca 2018 r. włącznie.
 

Czytaj więcej: Stypendium ministra

Miło nam poinformować, że Dyrekcja Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie wyraziła zgodę na udzielenie 75% zniżek na bilety studentom muzykologii ze wszystkich ośrodków akademickich w kraju.

dotyczący mechanizmu podpięć przedmiotów w USOSweb do pobrania tutaj

ustalonymi na posiedzeniu 22 października 2014 r. dostępny jest w zakładce Studia.

  1. Obowiązkiem studenta jest zarejestrowanie się w USOSweb na warunkowo zaliczany przedmiot.
  2. W przypadku gdy warunkiem dopuszczenia do egzaminu z warunkowo zaliczanego przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń, w  dniu egzaminu student ma obowiązek przedstawienia wydruku z USOSweb z oceną z ćwiczeń. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny z niedopuszczeniem studenta do egzaminu.

Do pobrania procedura i wniosek dotyczące uprawnienia do kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat w kolejnym roku studiów na drugim kierunku.

Instytut Muzykologii UW © 2012. All Rights Reserved.