Musicology Today (okładka)Polski rocznik muzykologiczny wydawany od 2004 roku w języku angielskim. Jego inicjatorką jest dr hab. Katarzyna Dadak-Kozicka, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a w latach 2003–2011 przewodnicząca Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich. „Musicology Today” wydają wspólnie Sekcja Muzykologów ZKP oraz Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od roku 2008 funkcję redaktora naczelnego pełni prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Celem publikacji jest prezentacja dorobku muzykologii polskiej w międzynarodowych środowiskach naukowych.

Opublikowane roczniki:

[Polish] Musicology Today, vol. 13, 2016 spis treści
The Musical Languages of Contemporary Polish Composers: Self-Reflections, vol. 12, 1015 spis treści
Oskar Kolberg, vol.11, 2014 spis treści
Musical Historiography in Poland. New Sources – New Methodologies, vol.10, 2013 spis treści
100 Years of Polish Musicology, vol. 9, 2012 spis treści
Émigré Composers, vol. 8, 2011 spis treści
Music Traditions in Totalitarian Systems, vol. 7, 2010 spis treści
Polish studies on Baroque music, vol. 6, 2009 spis treści
Karol Szymanowski: works - reception - contexts, vol. 5, 2008 spis treści
Anthropology – History – Analysis, vol. 4, 2007 spis treści
Poland in Europe: Musical Sources - Repertoire - Style, vol. 3, 2006 spis treści
Poland in Europe. Imitation or Interaction of Musical Models?, vol. 2, 2005 spis treści
Polish Musical Culture within the European Context, vol. 1, 2004 spis treści

Roczniki 1–9 dostępne są w wersji pełnotekstowej na http://musicologytoday.hist.pl.

Roczniki 10–13 – na http://www.degruyter.com/view/j/muso.

 

Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia nowej strony informacyjnej Instytutu w serwisie Facebook

 
 

 

IMUW

 

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

 

Polmic

 

Erasmusplus

 

MOST

 

 

Instytut Muzykologii UW © 2012. All Rights Reserved.