Katarzyna PłońskaUkończyła studia magisterskie w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich. Jest także absolwentką dyrygentury chóralnej na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina. Pracuje w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, w Chórze Akademickim UW (jako instruktor głosowy), jest także kierownikiem artystycznym Zespołu Wokalnego „Fonosynteza”. Ponadto prowadzi koncerty dla dzieci i młodzieży, organizowane przez agencję artystyczną Kop-Art. Od 2006 roku jest ponadto dyrygentem chóru Wydziału Fizyki UW.

W swojej pracy magisterskiej (napisanej na UW pod kierunkiem prof. A. Żórawskiej–Witkowskiej) sporządziła partytury i dokonała analizy zachowanych w rękopiśmiennych głosach utworów Franciszka Lessla (jedynego polskiego ucznia J. Haydna), co zaowocowało ich koncertowym wykonaniem. Obecnie pracuje nad dorobkiem operowym Karola Kurpińskiego.

Instytut Muzykologii UW © 2012. All Rights Reserved.