Marcin KrajewskiJest absolwentem Kolegium MISH UW (magisterium na temat II Symfonii Pawła Mykietyna; promotor: prof. dr hab. Zbigniew Skowron). Od 2011 doktorant w Zakładzie Teorii i Estetyki Muzyki Instytutu Muzykologii UW. Zajmuje się analizą muzyczną, filozofią muzyki i metodologią muzykologii. Pod kierunkiem dr hab. Iwony Lindstedt przygotowuje pracę doktorską, której przedmiotem jest faktura utworu muzycznego w ogólnym ujęciu systematycznym.

 


Do pobrania: spis publikacji

Instytut Muzykologii UW © 2012. All Rights Reserved.