Iwona LindstedtUkończyła studia w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1994 roku. W 1998 uzyskała stopień doktora na podstawie dysertacji pt.: Dodekafonia i serializm w twórczości kompozytorów polskich XX wieku przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Macieja Gołąba. Habilitację uzyskała na podstawie książki pt.: Sonorystyka w twórczości kompozytorów polskich XX wieku (Wydział Historyczny UW, 2011). W 1998 roku była stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Laureatka Nagrody im. Ks. Prof. Hieronima Feichta przyznawanej przez Związek Kompozytorów Polskich (2001) oraz Nagrody Honorowej ZKP (2014).

Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim historii, teorii i estetyki muzyki XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem polskiej twórczości kompozytorskiej. Specjalizuje się także w zakresie metodologii i analizy dzieła muzycznego.

Jest członkiem Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich oraz wiceprzewodniczącą Sekcji Muzykologów. Od 2016 roku redaktor naczelna "Polskiego Rocznika Muzykologicznego".


Do pobrania: spis publikacji

Instytut Muzykologii UW © 2012. All Rights Reserved.