Małgorzata Gamrat

Od października 2013 roku adiunkt w Zakładzie Teorii i Estetyki Muzyki Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w ramach grantu „Fuga 2” Narodowego Centrum Nauki realizuje projekt badawczy Pieśni na głos i fortepian Franza Liszta oraz ich transkrypcje fortepianowe jako przykład XIX-wiecznej praktyki hybrydyzacji gatunków i wzajemnego oświetlania się sztuk. Głównym obszarem jej zainteresowań badawczych jest muzyka Franza Liszta i jej interakcje z innymi sztukami (szczególnie z literaturą), kultura francuska i niemiecka XIX wieku oraz metodologia badań interartystycznych. Dotychczasowe prace badawcze prowadziła w Bibliothèque Nationale de France, Archives Nationales, Institut de France w Paryżu, w The Franz LisztMemorial Museum and Research Centre w Budapeszcie, w Klassik-Stiftung (Goethe- und Schiller-Archives) w Weimarze oraz w Fondazione Istituto Liszt w Bolonii.

Doktoryzowała się na Uniwersytecie Jagiellońskim i w paryskiej École Pratique des Hautes Études (2012), na podstawie rozprawy Muzyka fortepianowa Franza Liszta w kontekście idei »correspondance des arts«/La musique pour piano de Franz Liszt dans le contexte de l’idée de la correspondance des arts,przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Renaty Suchowiejko oraz prof. Catherine Massip. Studia magisterskie ukończyła w bydgoskiej Akademii Muzycznej na podstawie pracyRecepcja formy sonatowej w sonatach na fortepian solo Aleksandra Tansmana (2008) i na Uniwersytecie Toulouse II Le Mirail (Franz Liszt ‘Après une lecture de Dante. Fantasia quasi sonate’. L’influence littéraire sur l’œuvre musicale, 2007). We wrześniu 2011 roku, po otrzymaniu stypendium University College Cork, wzieła czynny udział w warsztatach metodologicznych dla doktorantów, w ramach An International Doctoral Summer School in the Humanities: Comparing, organizowanej przez University College Cork, Irlandia (referat: Programme music – methodological challenges). Do jej zainteresowań należy również twórczość Aleksandra Tansmana, Pawła Kubisza i Dobromiły Jaskot.

Małgorzata Gamrat jest uczestniczką licznych międzynarodowych konferencji naukowych oraz interdyscyplinarnych projektów badawczych, zarówno muzykologicznych, jak i literaturoznawczych, krajowych (m.in. Laboratorium Myśli Muzycznej) i zagranicznych (m.in. Musical Signification Project, dyr. Eero Tarastiego). Bierze także udział w międzynarodowych grantach badawczych, m.in : Od dialektů k literárním jazykům v EvropěDès les dialectes aux langues littéraires en l’Europe (Republika Czeska 2012; dyr. L. Martinek), Histoire de l'enseignement de la musique en France (1795–1914), dyr. Cécile Reynaud (Francja 2014–2017), Český a polský strukturalismus a poststrukturalismus – historie a současnost (Slezská univerzita v Opavě, 2015); dyr. Libor Martinek. Jest członkinią stowarzyszeń: Société Française d’Analyse Musicale (Paryż), Society of Dix-Neuviémistes (Exeter), The International Association for Word and Music Studies (Graz) oraz Les Amis d’Alexandre Tansman (Paryż).

Redaktor i sekretarz redakcji „Musicology Today”. Jeden z członków założycieli oraz sekretarz Polskiego Towarzystwa Analizy Muzycznej.

W 2015 roku otrzymała nagrodę im. Ks. prof. H. Feichta za ksiażkę Muzyka fortepianowa Franza Liszta z lat 1835–1855 w kontekście idei ‘correspondance des arts’ (Warszawa  2014).

Stypendia i granty:

  1. [2015–2018] Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców;
  2. [2013–2016] Grant Fuga 2 Narodowego Centrum Nauki;
  3. [2012] Stypendium doktoranckie (Instytut Muzykologii UJ);
  4. [2009–2012] Stypendium Rządu Francuskiego (polsko-francuskie studia doktoranckie);
  5. [2007–2008] Stypendium naukowe Prezydenta miasta Bydgoszczy;
  6. [2005–2008] Stypendium artystyczne Akademii Muzycznej w Bydgoszczy;
  7. [2005–2008] Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Do pobrania spis publikacji
 
 

Instytut Muzykologii UW © 2012. All Rights Reserved.