I SL

12.06  Historia muzyki renesansu, dr hab. I. Bieńkowska, zaliczenie, w godz. 13.00-16.00, sala nr 3
13.06  Podstawowe problemy psychologii muzyki, dr S. Makomaska, zaliczenie, w godz. 11.00-12.00, sala nr 3
20.06  Historia muzyki renesansu, dr hab. A. Leszczyńska, od godz. 9.00, sala nr 1

21.06  Historia muzyki renesansu, dr hab. A. Leszczyńska, od godz. 9.00, sala S
23.06  Analiza słuchowa literatury muzycznej, zaliczenie, dr A. Chwiłek, godz. 10.30, sala nr 3

II SL

14.06  Historia muzyki klasycyzmu, zaliczenie, dr A. Markuszewska, godz. 10.00-13.30, sala nr 2
14.06  Etnomuzykologia 2, ćw., zaliczenie, dr hab. T. Nowak, godz. 10.00-15.00, sala nr 3
22.06  Etnomuzykologia 2, ćw., zaliczenie poprawkowe, dr hab. T. Nowak, godz. 10.00-11.30, sala nr 3
22.06  Kompozytorzy polscy XX w., zaliczenie, dr A. Chwiłek, godz. 10.00, sala nr 2
29.06  Kompozytorzy polscy XX w., zaliczenie poprawkowe, dr A. Chwiłek, godz. 10.00, sala nr 1

III SL

20.06  Historia muzyki XX i XXI wieku, egzamin pisemny - I termin, prof. Z. Skowron, godz. 13.00, sala nr 3
22.06  Historia muzyki rockowej, zaliczenie, dr M. Gradowski, godz. 11.00-12.30, sala nr 1
28.06  Historia muzyki XX i XXI wieku, egzamin pisemny - II termin (tylko dla studentów z pisemnym
           usprawiedliwieniem nieobecności w I terminie), prof. Z Skowron, godz. 13.00, sala nr 3

I MU

21.06  Historia form muzycznych, egzamin, dr hab. S. Paczkowski, godz. 11.30, sala nr 1
26.06  Dzieje myśli o muzyce 1, od godz. 9.00, sala nr 1

II MU

Fakultatywne i OGUN

Instytut Muzykologii UW © 2012. All Rights Reserved.