czynny od pon. do pt. w godz. 9.00 - 14.30
wejście C, parter

tel./fax: 22 55 21 535
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Beata Kulbicka, st. referent
Anastasiya Niakrasava, st. referent inż.-techniczny
Adam Jankowski, st. referent inż.-techniczny

Zakład Teorii i Estetyki Muzyki

tel.: 22 55 215 44, 22 55 215 45
wejście B, II p. pokój B21
prof. dr hab. Zbigniew Skowron profesor, Kierownik Zakładu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
prof. dr hab. Zofia Helman profesor emerytowany  
dr hab. Tomasz Baranowski adiunkt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
dr Agnieszka Chwiłek asystent Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
dr hab. Iwona Lindstedt adiunkt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
dr Katarzyna Naliwajek-Mazurek adiunkt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
mgr Marta Tabakiernik doktorant  
mgr Wojciech Bernatowicz doktorant  
mgr Mateusz Melski doktorant  
mgr Paweł Siechowicz doktorant  
mgr Michał Klubiński doktorant Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
mgr Alaksandr Porakh doktorant  

 


Zakład Powszechnej Historii Muzyki

tel.: 22 55 215 46
wejście B, II p., pokój B24
prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska profesor, Kierownik Zakładu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
prof. dr hab. Irena Poniatowska profesor emerytowany  
doc. dr Andrzej Chodkowski docent emerytowany  
dr hab. Szymon Paczkowski adiunkt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
dr Anna Ryszka-Komarnicka adiunkt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
dr Aneta Markuszewska adiunkt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
dr Tomasz Górny    
mgr Viktoryia Antonchyk doktorant  
mgr Katarzyna Płońska doktorant  
mgr Piotr Woźniak doktorant  
mgr Oskar Łapeta doktorant  
mgr Stefano Bartolomei doktorant  

Zakład Historii Muzyki Polskiej

tel.: 22 55 215 39, 22 55 215 40
wejście C, II p., pokoje C22 i C23
dr hab. Agnieszka Leszczyńska adiunkt, Kierownik Zakładu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
prof. dr hab. Mirosław Perz profesor emerytowany  
dr Elżbieta Zwolińska starszy wykładowca emerytowany Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
dr hab. Irena Bieńkowska adiunkt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
dr hab. Tomasz Jeż adiunkt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
mgr Jacek Iwaszko doktorant Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
mgr Katarzyna Spurgjasz doktorant  

Zakład Etnomuzykologii

tel.: 22 55 215 43
wejście B, II p., pokój B26
prof. dr hab. Piotr Dahlig profesor, Kierownik Zakładu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
prof. dr hab. Anna Czekanowska profesor emerytowany  
dr hab. Tomasz Nowak adiunkt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
mgr Dawid Martin doktorant  
mgr Anastasiya Niakrasava doktorant Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zakład Muzykologii Systematycznej

tel.: 22 55 215 41
wejście C, II p., pokój C24
prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek profesor, Kierownik Zakładu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska profesor UW Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
dr Sylwia Makomaska adiunkt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
dr Mariusz Gradowski asystent Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
mgr Przemysław Piłaciński doktorant  
mgr Joanna Dubrawska-Stępniewska doktorant  
mgr Agnieszka Cieślak doktorant  

 

dr hab. Tomasz Jeż – przewodniczący

dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. UW  – wiceprzewodnicząca

mgr Anastasiya Niakrasava – sekretarz


pozostali członkowie Rady Naukowej

 • prof. dr hab. Piotr Dahlig
 • prof. dr hab. Zbigniew Skowron
 • prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek
 • prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska
 • dr hab. Małgorzata Gamrat
 • dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. PAN
 • dr hab. Tomasz Baranowski
 • dr hab. Irena Bieńkowska
 • dr hab. Agnieszka Leszczyńska
 • dr hab. Iwona Lindstedt
 • dr hab. Tomasz Nowak
 • dr hab. Szymon Paczkowski
 • dr Mariusz Gradowski
 • dr Sylwia Makomaska
 • dr Aneta Markuszewska
 • mgr Jacek Iwaszko
 • mgr Iwona Januszkiewicz-Rębowska
 • Paulina Książek
 • Julia Rutkowska
 • Grzegorz Żórawski

członkowie gościnni

 • prof. dr hab. Zofia Helman
 • prof. dr hab. Irena Poniatowska
 • dr hab. Andrzej Miśkiewicz, prof. UMFC

Dyrektor: prof. dr hab. Zbigniew Skowron

Zastępca dyrektora ds. ogólnych: dr Agnieszka Chwiłek

Zastępca dyrektora ds. studenckich: dr hab. Tomasz Nowak

Kierownik studiów niestacjonarnych: dr Anna Ryszka-Komarnicka

Godziny dyżurów

Studia muzykologiczne na Uniwersytecie Warszawskim mają blisko siedemdziesięcioletnią tradycję. Pierwszego października 1948 roku, w ramach Sekcji Historii Wydziału Humanistycznego UW, rozpoczął działalność Zakład Muzykologii. Inicjatorką powołania Zakładu była doktor nauk filozoficznych Zofia Lissa, muzykolog wykształcony i działający w okresie międzywojennym na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Studia w nowym Zakładzie podjęło dwunastu studentów; program obejmował pięć wykładów z przedmiotów kierunkowych: „O myśleniu muzycznym", „Systematyka muzykologii", „Dzieje kultury muzycznej", „Analiza harmoniczna", „Analiza formalna" (wymowne jest porównanie tych danych z aktualnym programem studiów!). Pierwszymi absolwentami muzykologii byli w 1953 roku: Michał Bristiger, Józef Kański i Józef Patkowski.

W wyniku starań Zofii Lissy wykłady muzykologiczne na UW podjęli Józef Michał Chomiński i ks. Hieronim Feicht; Zakład został przekształcony w Katedrę Muzykologii, która z kolei, w toku 1958, uzyskała status Instytutu. Działający w ramach Wydziału Historycznego Instytut Muzykologii tworzyły wówczas trzy Zakłady: Powszechnej Historii Muzyki kierowany przez prof. Józefa M. Chomińskiego, Historii Muzyki Polskiej pod kierunkiem prof. Hieronima Feichta z oddzielną Sekcją Muzyki Ludowej (doc. Marian Sobieski) oraz Historii Teorii i Estetyki kierowany przez prof. Zofię Lissę — zarazem pierwszego dyrektora Instytutu. W roku akademickim 1958/59, pierwszym roku istnienia Instytutu, muzykologię studiowało osiemdziesięciu studentów. Kolejny, czwarty Zakład Etnografii Muzycznej pod kierunkiem doc. Anny Czekanowskiej, powołano w 1969 roku.

Prof. Józef Michał Chomiński (1906–1994)Prof. Hieronim Feicht (1894–1967)Prof. Anna CzekanowskaProf. Zofia Lissa (1908–1980)

W 1995 roku ustaliła się dzisiejsza struktura Instytutu składającego się z pięciu Zakładów: Powszechnej Historii Muzyki (kierownik   prof. dr hab. Irena Poniatowska, obecnie dr hab. Alina Żórawska-Witkowska, prof. UW), Historii Muzyki Polskiej (prof. dr hab. Mirosław Perz), Teorii i Estetyki Muzyki (prof. dr hab. Zofia Helman, obecnie dr hab. Zbigniew Skowron, prof. UW), Etnomuzykologii (prof. dr hab. Anna Czekanowska-Kuklińska, obecnie dr hab. Piotr Dahlig, prof. UW ) oraz nowo powołany Zakład Muzykologii Systematycznej (prof. dr hab. Sławomira Żerańska-Kominek). Funkcję dyrektora Instytutu sprawowali kolejno: prof. Zofia Lissa, prof. Anna Czekanowska-Kuklińska, prof. Zofia Helman, prof. Mirosław Perz i — obecnie — Sławomira Żerańska-Kominek.

W roku akademickim 1999/2000 zostały uruchomione studia wieczorowe o odmiennym od dziennych profilu. Ich słuchacze uczestniczą m. in. w zajęciach z psychologii muzyki, muzykoterapii i krytyki muzycznej. Obecnie na obu kierunkach nauczania w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego studiuje niemal dwieście osób.

W ciągu sześćdziesięciu dwóch lat istnienia muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim studia ukończyło z tytułem magistra ponad 500 absolwentów. Wypromowano ponad 50 doktorów i 10 doktorów habilitowanych. Z inicjatywy Instytutu Uniwersytet Warszawski nadal tytuł doktora honoris causa najwybitniejszym współczesnym kompozytorom polskim: Witoldowi Lutosławskiemu, Krzysztofowi Pendereckiemu i Henrykowi M. Góreckiemu oraz wielce zasłużonemu dla muzykologii polskiej prof. Giuseppe Vecchiemu z Uniwersytetu w Bolonii.

Do roku 1952 zajęcia odbywały się w niewielkim mieszkaniu przy ul. Hożej, następnie w salach tzw. gmachu prorektorskiego na Krakowskim Przedmieściu (chodzi o miejsce o szczególnej wartości historycznej, zamieszkiwane niegdyś przez rodzinę Chopinów). W roku 1957 muzykologia otrzymała obszerne pomieszczenia na ósmym piętrze Pałacu Kultury i Nauki, które po ośmiu latach musiała opuścić: w toku 1974 Instytut przeniesiono do gmachu Wydziału Geologii UW przy ul. Żwirki i Wigury. Miała to być sytuacja przejściowa, jednak trwała przez ćwierć wieku. Dopiero z początkiem roku akademickiego 2001/2002 Instytut otrzymał nową siedzibę w pomieszczeniach opuszczonego przez Bibliotekę Uniwersytecką zabytkowego pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy Krakowskim Przedmieściu. W tej osiemnastowiecznej budowli znajdują się jedne z najpiękniejszych zabytkowych wnętrz w całej Warszawie, tworzące szczególny klimat do studiowania. Wysoką rangę Instytutu Muzykologii UW potwierdziła Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, sytuując naszą placówkę w gronie najważniejszych ośrodków nauczania uniwersyteckiego w kraju.

Przewodniczący: dr Agnieszka Chwiłek

Członkowie: 

 • dr hab. Irena Bieńkowska,
 • dr Mariusz Gradowski,
 • dr hab. Iwona Lindstedt,
 • dr Tomasz Nowak,
 • dr Anna Ryszka-Komarnicka,
 • mgr Marta Tabakiernik,
 • Ewa Chamczyk

Zakład Teorii i Estetyki Muzyki

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna Zakładu Teorii i Estetyki Muzyki skupia się wokół trzech zasadniczych zakresów: historii, teorii oraz estetyki muzyki. Problematyka historyczna obejmuje: 1) historię muzyki polskiej XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Fryderyka Chopina; 2) wybrane zagadnienia z powszechnej historii muzyki XIX wieku (twórczość Roberta Schumanna); 3) historię muzyki polskiej XX wieku (twórczość Karola Szymanowskiego, Józefa Kofflera, Romana Palestra, Witolda Lutosławskiego i innych przedstawicieli tzw. polskiej szkoły kompozytorskiej); 4) powszechną historię muzyki XX wieku (twórczość amerykańska i europejska). Problematyka teoretyczna obejmuje współczesne metody analizy dzieła muzycznego, zaś problematyka estetyczna — dzieje nowożytnej myśli o muzyce od wieku XVIII do współczesności.

Zakład Powszechnej Historii Muzyki

Zakład Powszechnej Historii Muzyki obejmuje w działalności dydaktycznej i naukowej muzykę i kulturę muzyczną od XVII do pocz. XX wieku, tj. od okresu baroku do końca neoromantyzmu w muzyce. Koncentruje się nie tylko na analizie struktury dzieł muzycznych tych epok, ale także na ich kontekście teoretycznym, estetycznym, historycznym oraz na kontekście społecznego odbioru, łącząc europejskie prądy i zjawiska muzyczne z kulturą na ziemiach polskich. W Zakładzie prowadzone są zajęcia obowiązkowe i fakultatywne (wykłady, ćwiczenia, pracownie, seminaria) z zakresu historii muzyki baroku, klasycyzmu, romantyzmu i neoromantyzmu oraz z historii polskiej tradycji muzycznej okresu oświecenia i XIX wieku. Wydawane są zeszyty naukowe p.n. Prace Zakładu Powszechnej Historii Muzyki.

Zakład Historii Muzyki Polskiej

Zakład Historii Muzyki Polskiej został założony przez ks. prof. dr. Hieronima Feichta z intencją prowadzenia badań nad polską tradycją muzyczną od czasów najdawniejszych po współczesne, a w szczególności studiowania i opracowywania źródeł. Służyła temu ich inwentaryzacja (1957–1966) oraz edycja serii Antiquitates Musicae in Polonia (1963–1976). Zakres badawczy Zakładu z czasem uległ zmianie obejmując staropolszczyznę muzyczną do końca XVIII wieku oraz muzykę zachodnioeuropejską średniowiecza i renesansu. Tematyka ta, uzupełniona zajęciami z kontrapunktu, znajduje swe odzwierciedlenie w dydaktyce. Zakład realizuje swój własny temat badawczy Fontes artis musicae in Polonia. W latach 1969–2003 Zakładem kierował prof. dr hab. Mirosław Perz, a w latach 2003–2011 dr Elżbieta Zwolińska.

Zakład Etnomuzykologii

Zainteresowania badawcze i działalność dydaktyczna Zakładu Etnomuzykologii obejmuje kultury muzyczne całego globu. Ze zrozumiałych względów tematem głównym jest muzyka ludowa dzisiejszej Polski. Szczegółowo traktowana jest również kultura muzyczna mniejszości narodowych na terenie naszego kraju. Wiele uwagi poświęca się relacji muzyki polskiej do innych kultur, tak sąsiadów (Litwinów, Białorusinów, Ukraińców), jak i do pewnych zjawisk z krajów odległych (np. przejawów odrodzenia muzyki irlandzkiej). Szczególny nacisk kładzie się na przejawy tzw. "ożywiania" folkloru i roli mediów w utrwalaniu i zniekształcaniu tradycji. Inny istotny dział, to konfrontacje metod i postaw badawczych, uwzględniające porównawczo orientacje nauki amerykańskiej i rosyjskiej.

Zakład Muzykologii Systematycznej

Zakład Muzykologii Systematycznej prowadzi prace badawcze nad muzyką człowieka w kontekście jego osobliwości biologicznych i kulturowych. Prace te nawiązują do tradycji muzykologii systematycznej i mają charakter interdyscyplinarny, tzn. łączą rozmaite perspektywy i stosują metody charakterystyczne dla wyspecjalizowanych nauk o kulturze człowieka takich jak archeologia, antropologia kulturowa, psychologia, socjologia. Spektrum zagadnień znajdujących się w polu zainteresowania Zakładu jest więc szerokie i obejmuje po części dziedziny tradycyjnie zaliczane do muzykologii systematycznej, takie jak psychoakustyka, psychologia muzyki, socjologia muzyki, teoria muzyki, po części zaś etnomuzykologię i antropologię muzyki. Zajęcia dydaktyczne prowadzone w Zakładzie obejmują wstęp do muzykologii, historię muzyki antyku, antropologię muzyki i akustykę muzyczną z instrumentoznawstwem.

Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia nowej strony informacyjnej Instytutu w serwisie Facebook

 
 

 

IMUW

 

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

 

Polmic

 

Erasmusplus

 

MOST

 

 

Instytut Muzykologii UW © 2012. All Rights Reserved.