w 2013

  • Pracownicy Instytutu opublikowali pięć prac monograficznych (Tomasz Baranowski, Profile Skriabina. Szkice z poetyki twórczości, Wydawnictwo Elan, Białystok 2013, s. 259; Irena Bieńkowska, Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 503; Piotr Dahlig, Cymbaliści w kulturze polskiej. Wydawca Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa 2013, s.  694, 3 płyty DVD; Piotr Dahlig, Lech Śliwonik, Teatr ocalany. O wiejskim ruchu teatralnym, Towarzystwo Kultury Teatralnej, Warszawa-Tarnogród 2013, s. 98; Tomasz Jeż, Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku i ziemi kłodzkiej (1581–1776), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa 2013, s. 699) oraz szereg artykułów w czasopismach zagranicznych i krajowych.
  • Czterech pracowników Instytutu uzyskało tytułu doktora habilitowanego:  dr Tomasz Baranowski, dr Irena Bieńkowska, dr Tomasz Jeż i dr Agnieszka Leszczyńska.
  • Prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska otrzymała nagrodę Clio I stopnia za książkę Muzyka na polskim dworze Augusta III, cz. I, Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, Lublin 2012, a dr Aneta Markuszewska otrzymała nagrodę Clio III stopnia za książkę Festa i muzyka na dworze Marii Kazimiery Sobieskiej w Rzymie, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2012.
  • Staraniem pracowników Instytutu zorganizowano w Warszawie dwie międzynarodowe konferencje naukowe: „Bach Dialogue Meeting: Bach Looking East” (dr hab. Szymon Paczkowski we współpracy z Bach Network UK i Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina)  oraz „Muzyka Witolda Lutosławskiego u progu XXI wieku" (prof. Zbigniew Skowron) .
  • Intytut Muzykologii rozpoczął współpracę z Fundacją Wspierania Osób Przewlekle i Nieuleczalnie Chorych „Jestem”, której celem jest wspieranie osób zmagających się z chorobą nowotworową. Od roku akademickiego 2013/2014 w ramach zajęć fakultatywnych z Muzykoterapii (prowadzonych przez dr Sylwię Makomaską) studenci przygotowują autorskie projekty audycji słowno-muzycznych lub prezentacji multimedialnych, które następnie są przedstawiane na spotkaniach w siedzibie fundacji.
  • Dr Katarzyna Naliwajek-Mazurek  przygotowała wystawę „Musik im okkupierten Polen 1939–1945”, która była prezentowana na Universität der Künste w Berlinie (listopad 2013–luty 2014). Wernisaż był połączony z koncertem z utworami kompozytorów polskich w wykonaniu studentów i pedagogów tej uczelni. Wystawa była prezentowana także podczas festiwalu Bregenzer Festspiele (Bregencja, lipiec 2013). 
  • Dr Tomasz Nowak zorganizował warsztaty tradycyjnej muzyki i tańców wileńskich w Ełku, które odbyły się w dniach 24–27 sierpnia 2013.
  • Dr hab. Iwona Lindstedt była redaktorem naczelnym serwisu internetowego www.trzejkompozytorzy.pl (www.threecomposers.pl) uruchomionego w grudniu 2013 przez Narodowy Instytut Audiowizualny. Portal ten powstał z myślą o udostępnieniu szerokiemu gronu odbiorców twórczości trzech wybitnych polskich kompozytorów współczesnych: Witolda Lutosławskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego i Krzysztofa Pendereckiego. Wśród autorów tekstów zgormadzonych na stronie znaleźli się doktoranci Instytutu Muzykologii: mgr Marcin Krajewski i mgr Marta Tabakiernik.

Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia nowej strony informacyjnej Instytutu w serwisie Facebook

 
 

 

IMUW

 

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

 

Polmic

 

Erasmusplus

 

MOST

 

 

Instytut Muzykologii UW © 2012. All Rights Reserved.