I SL

14.06. Etnomuzykologia 2, zaliczenie poprawkowe ćwiczeń, godz. 14.00-15.30, sala 3
18 i 19.06. Historia muzyki renesansu, egzamin, godz. 9.00, sala 1


II SL

5.06. Antropologia muzyki, zaliczenie, godz. 9.45-11.15, sala 3
14.06. Muzyka i obraz, zaliczenie, godz. 12.00-13.30, sala 1
18 i 19.06.  Antropologia muzyki, egzamin, sala S
21.06 Zaliczenie słuchowe, godz. 9.45, 10.15, sala 2


III SL

7.06. Muzyka i media, zaliczenie, godz. 9.00-11.15, sala 1
7.06. Społeczne konteksty muzyki popularnej, zaliczenie, godz. 9.00-11.15, sala 1
11.06. Muzyka a polityka, zaliczenie, godz. 11.45, sala 1
13.06. Zarys dziejów muzyki polskiej, egzamin, od godz. 10.00, sala S
14.06. Historia rocka, zaliczenie, godz. 10.00-11.30, sala 1
15.06. Historia muzyki XX i XXI w., egzamin, godz. 11.15-13.15, sala 1
28.06. Historia muzyki XX i XXI w., egzamin, godz. 11.00, sala 1


I SM

13.06. Podstawowe problemy psychologii muzyki, zaliczenie, godz. 11.00-12.00, sala 3
21.06. Historia teorii muzyki 1, egzamin, godz. 9.00, sala 1


II SM


Fakultety

28.06. Innowacje brzmieniowe w muzyce XX w., zaliczenie, godz. 13.00, sala 1

Instytut Muzykologii UW © 2012. All Rights Reserved.