I SL

5.03.   Propedeutyka muzykologii, egzamin, godz. 11.00
8.03.   Zasady muzyki, ćw., 2. grupa, godz. 10.00-11.00, sala 3


II SL


III SL


I SM

7.03.  Z zagadnień historii muzyki, egzamin, godz. 14.00, sala 2

II SM

6.03.  Dzieje myśli o muzyce 2, egzamin, godz. 13.30-16.00, gab. dyrektora
6.03.  Styl i estetyka twórczości kameralnej W. Lutosławskiego, egzamin, godz. 13.30-16.00, gab. dyrektora


Fakultety

Instytut Muzykologii UW © 2012. All Rights Reserved.